Π.Μ.Σ. Αυτόνομα Συστήματα και Ρομποτική

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠiΣthΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & τΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Αυτόνομα Συστήματα και Ρομποτική» – “Master of Science in Autonomous Systems and Robotics”.

Η έδρα του Π.Μ.Σ. «Αυτόνομα Συστήματα και Ρομποτική» – “Master of Science in Autonomous Systems and Robotics”, βρίσκεται στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λαμία, επί της οδού 3ο χλμ ΠΕΟ Λαμίας – Αθήνας, Τ.Κ. 35100, Άμπλιανη, Λαμία.