ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α΄ ΕξάμηΝΟ

α/α
ΚΩΔ.
ΤΥΠΟΣ (Υ/Ε)*
ΜΑΘΗΜΑ
Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1
ΜΠ11
Υ
Ανάλυση Ρομποτικών Συστημάτων
7,5
2
ΜΠ12
Υ
Ενσωματωμένα Συστήματα & Ψηφιακός Έλεγχος
7,5
3
ΜΠ13
Υ
Μηχανική Όραση για Αυτόνομα Συστήματα
7,5
Επιλογή: Ένα εκ των παρακάτω δύο μαθημάτων
 
4
ΜΠ14
Ε
Μοντελοποίηση και Δυναμική Συστημάτων
7,5
5
ΜΠ15
Ε
Διαδίκτυο των Πραγμάτων
7,5
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων – ECTS
30
* Υ: Υποχρεωτικό – Ε: Επιλογής (ένα εκ των δύο)

Β΄ ΕξάμηνΟ

Α/Α
ΚΩΔ.
ΤΥΠΟΣ (Υ/Ε)*
ΜΑΘΗΜΑ
Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1
ΜΠ21
Υ
Μη Επανδρωμένα Ρομποτικά Οχήματα
7,5
2
ΜΠ22
Υ
Αισθητήρες και Σύνθεση Δεδομένων
7,5
3
ΜΠ23
Υ
Μηχανική Μάθηση για Αυτόνομα Συστήματα
7,5
Επιλογή: Ένα εκ των παρακάτω δύο μαθημάτων
 
4
ΜΠ24
Ε
Τεχνολογίες Επικοινωνιών για Ρομποτικά και Αυτόνομα Συστήματα
7,5
5
ΜΠ25
Ε
Ευφυής Έλεγχος Συστημάτων
7,5
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων – ECTS
30
* Υ: Υποχρεωτικό – Ε: Επιλογής (ένα εκ των δύο)

γ΄ εξαμηνο

α/α
Μάθημα
Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία – Master Thesis
30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS)  90 ECTS