ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α΄ Εξάμηνο

Α/ΑΚΩΔ.ΤΥΠΟΣ (Υ/Ε)*ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣΠΙΣΤ. ΜΟΝ. ECTS
1ΜΠ11ΥΑνάλυση Ρομποτικών Συστημάτων 37.5
2ΜΠ12 YΕνσωματωμένα Συστήματα & Ψηφιακός Έλεγχος 37.5
3ΜΠ13 YΜηχανική Όραση 37.5
4ΜΠ14EΜοντελοποίηση και Δυναμική Συστημάτων 37.5
5ΜΠ15 EΔιαδίκτυο των Πραγμάτων 37.5
Σύνολο ωρών διδασκαλίας και ECTS1230

* Υ: Υποχρεωτικό – Ε: Επιλογής (ένα εκ των δύο)

B΄ Εξάμηνο

Α/ΑΚΩΔ.ΤΥΠΟΣ (Υ/Ε)*ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣΠΙΣΤ. ΜΟΝ. ECTS
6ΜΠ21ΥΜη Επανδρωμένα Ρομποτικά Οχήματα 37.5
7ΜΠ22YΑισθητήρες και Σύνθεση Δεδομένων 37.5
8ΜΠ23YΜηχανική Μάθηση για Αυτόνομα Συστήματα 37.5
9ΜΠ24EΥπολογιστικές μέθοδοι και Προσομοίωση Ρομποτικών Συστημάτων 37.5
10ΜΠ25EΕυφυής Έλεγχος Συστημάτων37.5
Σύνολο ωρών διδασκαλίας και ECTS1230

* Υ: Υποχρεωτικό – Ε: Επιλογής (ένα εκ των δύο)

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α/ΑΚΩΔ.ΜΑΘΗΜΑΠΙΣΤ. ΜΟΝ. ECTS
1Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία – Master Thesis 30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS)  90 ECTS